Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THI CÔNG XÂY LẮP
§  Các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống;
§  Các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;
§  Các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV;
§  Xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện;
§  Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng cấp thoát nước;
§  Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh; …
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
§  Xây dựng và phát triển nhà;
§  Kinh doanh bất động sản;
§  Tư vấn đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư;…
SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
§  Sản xuất vật liệu xây dựng;
§  Sản xuất, tiêu dùng đồ gỗ;
§  Sản xuất và lắp ráp cửa nhựa;….
KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU, THƯƠNG MẠI
§  Kinh doanh vật liệu và thiết bị xây dựng;
§  Mua bán các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình;
§  Mua bán các loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước);…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét