.:: Tin tức ::.

  • lo go chủ đầu tư Vinaconex 7

    CBTT Nghị quyết bán cổ phiếu quỹ

    Ngày 08/06/2016, Công ty cổ phần xây dựng số 7 ban hành nghị quyết số 401/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ. Chi tiết theo file đính kèm. Nghị quyết bán cổ phiếu quỹ

    chi tiết →

.:: Tin quan hệ cổ đông ::.

.:: Dự án đầu tư ::.

No data to display.

.:: Công trình xây dựng ::.

No data to display.