Tin tức - Sự Kiện


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Số : 142/2015/TB-CT7-HĐQT                                 Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM...

VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

-------------------

 

Ngày 28/3/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

                                                                                                                        THÔNG BÁO

V/V: TRIỆU TẬP...

Th

                                                                    

THÔNG BÁO

 V/v: Thông tin mua bán, chuyển đổi căn hộ Tòa nhà 2A thuộc dự án Khu...LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kinh doanh bất động sản

136_HTM

Dự án Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu

34_CauDien

Dự án Toà nhà hỗn hợp dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở

19_DaiTu

Dự án Toà nhà Văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng

Thi công xây lắp

tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...

tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...

tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...

Sản xuất vật liệu xây dựng

fostergianttower

Với phương châm đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm, bên cạnh những lĩnh vực hoạt động chính như xây ...

fostergianttower

Với phương châm đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm, bên cạnh những lĩnh vực hoạt động chính như xây ...

fostergianttower

Với phương châm đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm, bên cạnh những lĩnh vực hoạt động chính như xây ...

Cho thuê thiết bị máy móc

building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...

building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...

building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la...